Vložkování komínů

Vložkování komínu

je rychlý a cenově výhodný způsob rekonstrukce zejména starších komínů. Vložkování spočíva v tom, že se stávající komínový průduch opatří vložkou příslušného rozměru, která zaručí bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Moderní spotřebiče na plynna i pevná paliva kladou vysoké nároky na odtah spalin. Vložkujeme nerezovými, keramickými i plastovými vložkami.

Kdy komín vyvložkovat:

  • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
  • přechod na jiný druh paliva
  • špatný tak komína
  • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  • v místnosti je cítit zápach spalin
  • původní vložka již neplní svůj účel