Frézování komínů

Frézování komínů

Frézování komínů je rychlejší a levnější, než zbourání stávajicího komínového tělesa a postavení nového komínu.
Použitím komínové frézy lze jednoduše zvětšit vnitřní rozměr komínu.

Frézování se používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch
zvětšit na větší průměr:

  • vyžaduje to připojovaný spotřebič
  • projevuje se netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat
  • komín má nízkou účinnou výšku
  • komínový průduch chceme použít pro výkonnou ventilaci provozovny
  • komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit
  • jiný problém, který frézování komínu vyřeší

Frézovat lze komíny:

  • komíny rovné i uhýbané
  • všechny průřezy - kruhový, čtvercový i obdélnikový komínový průduch
  • zděné komínové průduchy z cihel a betonu
  • azbestocementové a keramické komínové vložky lze frézovat obtížně

U vestavěných a přistavěných komínových těles lze odfrézovat až 1/3 síly zdiva. U běžného komínového průduchu o průměru 15cm
a síle zdiva, lze odebrat až 5cm a průměr tak zvětšit na 25cm, což stačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 23cm.

Frézování komínů