Čištění spalinových cest

Čištění spalinových cest

je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínu patří i vybírání pevných znečišťujících části nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu a odstraňování kondenzátů ze spalinové cesty. Při čištění se čistí i zařízení instalována na spalinové cestě jako jsou lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu apod. Čištěním  dosáhneme původní světlosti průduchu, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší.

 

Zanášení spalinové cesty výrazně ovlivňuje:

  • vhodnost a kvalita použitého paliva
  • seřízení spotřebiče paliv
  • kvalita a vhodnost komína
  • obsluha spotřebiče paliv